Product werd aan uw winkelmand toegevoegd. Klik op het winkelmandje om uw bestelling af te ronden.

Poolsmart Chloor granulaat 5KG, clorshock

PRIJS ACTIE ENKEL ONLINE GELDIG!

 
In het kort:
 
Het Poolsmart&spa chloor granulaat 5kg is chloor in poedervorm. Dit artikel is geschikt om een clor-chock te geven en/of om op regelmatige basis toegevoegd te worden aan uw zwembad-/spawater als onderhoud.
Deze grotere verpakking is geschikt voor grotere zwembaden, spa's of opzetbaden (INTEX of andere merken). Heeft u een relatief klein zwembad/spa/opzetbad, dan hebben we het chloor granulaat ook in potten van 1kg. Heeft u een bad met ionisator, dan gebruikt u best enkel het HTH Chloor granulaat.
 
Gebruiksaanwijzing: 

Ideale pH waarde 7.0 - 7.4.

Start/Chocbehandeling: zorgen dat er gedurende minstens 2 uur geen badgasten in het water zijn. Voeg 80 tot 100 g per 10 m³ via de skimmer aan het zwembadwater toevoegen of oplossen in een emmer water en voor de inspuiters in het bad gieten bij een werkende filterinstallatie.
Onderhoud: meet de chloorwaarde aan de hand van een testset en indien nodig dagelijks 20 g per 10 m³ toevoegen. Waarde vrije chloor dient zich te situeren tussen 0.5 en 2 ppm.
Overwintering: hetzelfde als de chocbehandeling.

39,95 €34,95 € / 5 kg
Veiligheidsvoorschriften: 

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Gebruiksaanwijzing voor overwintering:

U kunt pas overwinteren als de temperatuur van het water onder de 14°C gedaald is, (zonne)verwarming uitgeschakeld.

SCHOONMAKEN + WAARDEN JUIST ZETTEN EN PRODUCT TOEVOEGEN

Tijdens de voorbereiding op de overwintering van uw zwembad reinigt u eerst uw bad, de afdekking en de lamellen Cover Clean Pro 5L. Daarna zorgt u dat uw bad de juiste pH-waarde (7.0-7.4) heeft en geeft u het een chloor-choc-behandeling met het Chloor Granulaat 5KG.

Wacht minstens 24 u én tot de watertemperatuur onder de 14-15°C gezakt is, (zonne)verwarming uitgeschakeld. Voeg daarna 5L overwinteringsproduct Winter+ 5L toe per 50 m³ zwembadwater. Verdeel het over het wateroppervlak en laat de filterinstallatie nog een aantal uren werken.

WATERNIVEAU LATEN ZAKKEN

Hierna is het nodig om uw zwembadwater tot onder de inspuiter(s) leeg te pompen. Heeft uw zwembad een ingebouwde trap, dan laat u het leegpompen onder de skimmer(s).
Tijdens het wegpompen, zet u de kranen van de skimmers dicht zodat er vanuit de bodemput wordt gepompt.

INSTALLATIE EN ZWEMBAD VORSTVEILIG MAKEN

Na het verlagen van de waterlijn, verlengt u de inspuiters tot boven het waterniveau met een Badweelde overwinteringsbuis. Deze draait u in de inspuiter, met wat teflon. Zet u uw filterinstallatie uit.
Verwijder via de leegloopstop zoveel mogelijk water uit de zandfilter. Draai de leegloopstop terug dicht, open het filterdeksel en vul deze met een oplossing van 5 liter water en 5L Filter Clean Pro 5L voor 125 kg zand of 100 kg glasparels. Best spoelt u uw zandfilter langdurig terug om de filter grondig te reinigen en na te spoelen. Ondertussen kunt u de ondergrondse leidingen leeg maken, met behulp van een waterstofzuiger of een compressor.

Plaats hierna winterdrijvers - voor de opvang van de ijsdruk - diagonaal in uw zwembad en plaats gizmo's in de skimmers. Sluit de Badweelde overwinteringsbuis af met de rubberen winterstop. Verwijder de uitwendige motoren van de automatische afdekking en de tegenstroominstallatie. Berg deze droog op.

VOORKOM VUIL IN UW BAD

Span het winterdek over uw bad, met behulp van pitons of pikets.

BESCHERM UW POMP/WARMTEPOMP

Verwijder de stoppen van de pomp, zodat deze kan leeglopen. Verwijder ook de manometer op de zeswegkraan, want deze is ZEER vorstgevoelig.
Als laatste stap reinigt u het mandje van de voorfilter, schakelt u de elektriciteit uit en zet u de handgreep van de zeswegkraan van de zandfilter in winterstand (alle kleppen open).

Zet de leidingen naar uw warmtepomp dicht. Draai de koppelingen los en hou de warmtepomp een beetje scheef zodat al het water uit de warmtepomp weg kan lopen.
Draai de koppelingen NIET terug aan. Reinig de warmtepomp met een gewone tuinslang (GEEN hogedrukreiniger, aangezien dit de warmtepomp kan beschadigen).
Vergeet niet uw (warmte)pompen af te dekken met een wintercover en uw zomerdek droog en proper te bewaren.

Gerelateerde producten:

HTH Chloor granulaat 10 kg

122,85 € / emmer (10 KG)

Poolsmart&Spa Chloor granulaat 1kg, clorshock

12,30 € / 1KG